CENTRUL COMPLEX DE SERVICII MEDICO-SOCIALE SRL

  • Măreşte caracterele
  • Dimensiune normală caractere
  • Micşorează caracterele

CENTRUL COMPLEX DE SERVICII MEDICO-SOCIALE SRL este o structura de economie sociala constituită în cadrul cererii de propuneri de proiecte nr. 173 ”Dezvoltarea economiei sociale” (DMI 6.1) din cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, proiect ”PPES – Promovare si Participare in Economia Sociala” - ID 148840

Structura de economie socială este definită ca o întreprindere al cărei principal obiectiv este cel de a avea o incidență socială mai curând decât cel de a genera profit pentru proprietarii, partenerii sau asociații săi, având un scop social. Ea funcționează pe piață, furnizând bunuri și servicii în mod antreprenorial și inovator și își utilizează, cu predilecție, excedentele în scopuri sociale. Economia socială este sectorul alternativ economiei convenționale care reunește actori economici și sociali privați, prezenți în toate sectoarele de activitate ale societății, care se constituie pentru a răspunde nevoilor comunității și care se caracterizează, înainte de toate, prin finalitatea sa – un model economic diferit care asociază în permanență interesul general, viabilitatea economică și funcționarea democratică, ce nu este condiționat de deținătorul proprietății capitalului.

Medicina de Recuperare se concentrează nu numai pe funcţionarea fizică, dar şi pe capacitatea de a permite persoanelor să participe activ în cadrul societăţii. Aceasta reprezinta un proces activ, prin intermediul căruia cei care au dizabilităţi ca urmare a leziunilor sau a bolilor îşi revine complet sau, dacă nu este posibil să-şi revină complet, ajung la potenţialul fizic, mintal sau social optim şi sunt integraţi în mediul care le este cel mai potrivit. Aceasta se referă la persoanele cu boli cronice, după traume şi/sau persoane cu dizabilităţi congenitale sau dobandite.